vacatures

Als vereniging kunnen wij niet bestaan zonder vrijwilligers. We zijn een gezonde vereniging, maar dat heeft er mede mee te maken dat er veel taken niet betaald worden en door vrijwilligers gedragen worden. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets voor ons willen betekenen. Voor een vaste (kleine) taak of voor het helpen bij wedstrijden en activiteiten. Vrijwilligers zijn voor ons echt een belangrijke groep mensen!

Bekijk onderstaande taken en laat ons weten wat je kan betekenen voor ons. Wij kunnen uiteraard functies verder toelichten! Mail naar ledenadministratie@kvgroningen.nl of webmaster@kvgroningen.nl

Coordinator Turnen (eventueel op te splitsen in mannen- en vrouwendivisie)

 • twee tot drie in het jaar een vergadering beleggen met leiding turnen
 • wensen materiaal monitoren zowel reparatie, vervanging als vernieuwing
 • eventueel acties/ en of activiteiten voor turnen opzetten of aanjagen
 • lesbezoeken en wensen ouders turn(st)ers monitoren
 • met jurycoordinator (ella) in contact blijven over stand van zaken
 • met wedstrijdcoordinator (laila)in contact blijven over stand van zaken
 • oudere leden enthousiasmeren voor assistentopleidingen of sportopleidingen aanschrijven
 • terugkoppeling bestuur

Coordinator Acro/ Ritmisch Gymnastiek 

 • twee tot drie in het jaar een vergadering beleggen met leiding acro en ritmisch gymnastiek
 • wensen materiaal monitoren zowel reparatie, vervanging als vernieuwing
 • eventueel acties/ en of activiteiten voor acro/ ritmisch gymnastiek opzetten of aanjagen
 • lesbezoeken en wensen ouders leden monitoren
 • monitoren of er voldende jury is om aan wedstrijden te kunnen blijven doen iom leiding
 • monitoren of er aan wedstrijden meegedaan kan worden iom leiding
 • oudere leden enthousiasmeren voor assistentopleidingen of sportopleidingen aanschrijven voor assistentie in de les
 • terugkoppeling bestuur

Coordinator Dans

 • twee tot drie in het jaar een vergadering beleggen met dans
 • wensen materiaal monitoren zowel reparatie, vervanging als vernieuwing
 • wensen kleding monitoren
 • eventueel acties/ en of activiteiten voor dans opzetten of aanjagen
 • lesbezoeken en wensen ouders leden monitoren
 • monitoren of er aan wedstrijden meegedaan kan worden iom leiding
 • oudere leden enthousiasmeren voor assistentopleidingen of sportopleidingen aanschrijven voor assistentie in de les
 • terugkoppeling bestuur

Coordinator Freerunning

 • twee tot drie in het jaar een vergadering beleggen met leiding freerunning
 • wensen materiaal monitoren zowel reparatie, vervanging als vernieuwing
 • eventueel acties/ en of activiteiten voor freerunning opzetten of aanjagen
 • lesbezoeken en wensen ouders leden monitoren
 • monitoren of er aan wedstrijden meegedaan kan worden iom leiding
 • oudere leden enthousiasmeren voor assistentopleidingen of sportopleidingen aanschrijven voor assistentie in de les
 • enthousiasmeren voor hulp ana de travertijnstraat bij verdere uitbouw freerunzaal
 • terugkoppeling bestuur
Vrijwilligerscoordinator
Contactpersoon voor alle vrijwilligers
 • De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor het werven, plaatsen, coördineren en registreren van vrijwilligers.
 • Opstellen en vooral nastreven van het vrijwilligersbeleid (voorbeelden van een goed beleid zijn beschikbaar)
 • checken & bijhouden van wijzigingen vrijwilligersverzekering gemeente Groningen
 • Wanneer een vrijwilliger vertrekt is de commissie (waarvan de vrijwilliger lid was) verantwoordelijk voor een goede overdracht van taken aan de nieuwe vrijwilliger.
 • Er kunnen verschillende commissies opgezet worden voor verschillende taken. Elke commissie wijst een voorzitter aan die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden en deze coördineert binnen de commissie. De voorzitter communiceert ook met het bestuur

Communicatiemedewerker

Verslaggeving van grote projecten op de website en regiobodes en wijkkrantjes en KNGU aanschrijven met actueel nieuws uit de vereniging zoals

 • uitslagen landelijke wedstrijden
 • verslaggeving turnhal en rol KV Groningen
 • verslaggeving uitslag sportimpuls Freerunning
Sponsoring

 • aanjager sponsoring van materialen
 • aanjager sponsoring van kleding als trainingspakken en tenue dans
 • aanjager sponsoring grote evenementen als ons gymgala
 • aanjager sponsoring invulling freerun- & danszaal Traverijnstraat
Schoonmaak en kluswerk Travertijnstraat

 • wekelijkse schoonmaak
 • kleine reparaties materialen
 • maken van beker en medaillekast
 • maken van barretje/ kantine
 • maken van freerunelementen
Er zijn ook nog taken in de te vullen voor de turnhal.
Kijk daarvoor op de facebookpagina voor actuele zaken Turnhal Euroborg

terug naar nieuws

Geef een reactie