Jaarlijkse algemene ledenvergadering

02-05-2017

Groningen, 30 april 2017

 

Het bestuur van de Christelijke Sportvereniging Kracht en Vriendschap Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 22 mei 2017.

 

De vergadering wordt dit jaar gehouden in het Luzac College, aan de Pelsterstraat 2/1 te Groningen, schuin tegenover de parkeergarage waar u ook kunt parkeren. De vergadering begint om 20.00 uur.

 

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016
 3. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 26 september 2016
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuursmededelingen
 6. Jaarverslag 2016
 7. Financieel verslag 2016
 8. Verslag Kascommissie
 9. Vaststellen van de begroting 2017
 10. Benoeming Kascommissie 2017
 11. Huldiging jubilarissen

 

PAUZE

 

 1. Bestuursverkiezing:
 • § Aftredend en herkiesbaar: Jason van Kampen en Jasper de Vries (1 jaar)
 • § Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Gorter (tussentijds)
 1. W.v.t.t.k.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

 

Namens het bestuur van Kracht en Vriendschap,

Jasper de Vries

Secretaris
Download hier de officiële uitnodiging
Download hier het jaarverslag 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………..

26-9-2016 Agenda Extra ALV

Aan                       Alle leden

Van                       Jasper de Vries, secretaris

Betreft                  Extra Algemene Ledenvergadering

 

Groningen, 25 september 2016

 

Het bestuur van Christelijke Sportvereniging Kracht en Vriendschap Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering op maandag 26 september 2016.

 

De vergadering wordt gehouden in het Luzac College, aan de Pelsterstraat 2/1 te Groningen, schuin tegenover de parkeergarage waar u ook kunt parkeren. De vergadering begint om 20.00 uur.

 

 

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Financieel verslag 2015
 3. Verslag Kascommissie
 4. Vaststellen van de begroting 2016

 

PAUZE

 

 1. Selectiebeleid
 2. W.v.t.t.k.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

 

Namens het bestuur van Kracht en Vriendschap,

Jasper de Vries

Secretaris

——————————————————————————————————————–

Helaas is het ons nog niet gelukt alles en iedereen gereed te hebben voor de extra Algemene Ledenvergadering. Deze gaat dus a.s maandag NIET door, maar wordt verplaatst naar maandag 26 september, zelfde tijd, zelfde plaats:
20.00uur Luzac College

………………………………………………………………………………………………………………………………..

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de extra Algemene Ledenvergadering niet plaats op maandag 11 juli 2016 maar op maandag 5 september 2016.

Tijdens deze vergadering zullen de financiële jaarstukken over 2015 en de begroting voor 2016 op de agenda staan. Het nieuwe selectiebeleid wordt op een andere wijze aan de leden gepresenteerd.

Meer info volgt via de website en facebook!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Het bestuur van de christelijke Sportvereniging Kracht en Vriendschap Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april 2016.

De vergadering wordt dit jaar gehouden in het Luzac College, aan de Pelsterstraat 2/1 te Groningen, schuin tegenover de parkeergarage waar u ook kunt parkeren. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bekijk hier de volledige uitnodiging en agenda
Bekijk hier de notulen van 22 april 2015
Bekijk hier het jaarverslag van 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………..
De uitnodiging en de agenda voor de ledenvergadering op 22 april 2015
Dit jaar zal de vergadering gehouden worden aan de Travertijnstraat 12 te Groningen. Op deze locatie hebben wij, zoals jullie weten maar wellicht nog niet allemaal gezien hebben, een gymzaal tot onze beschikking gekregen. Er is hard aan gewerkt om er freerunning te kunnen geven, maar er zijn nog diverse (andere) plannen voor het opknappen én exploiteren van de zaal. Met trots willen wij graag deze locatie aan onze leden presenteren en geven we  jullie de gelegenheid ideeën in te brengen. Iedereen is om 20.00 uur welkom in dit voormalig schoolgebouw in Vinkhuizen.


Bekijk hier de notulen van 2014
het jaarverslag 2014
het financieel jaarverslag is op te vragen bij ledenadministratie@kvgroningen.nl 

terug naar nieuws
terug naar activiteiten

 

Geef een reactie