Ritmisch Gymnastiek

Ritmische gymnastiek is een elegante gymnastieksport waarin danspassen en lichaamselementen gecombineerd worden in een oefening op muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen: een bal, hoepel, lint, touw en knotsen. Het is ook mogelijk om een oefening zonder materiaal te doen. Door bewegingen op muziek te maken en tegelijkertijd het materiaal te draaien, gooien of op een andere manier te gebruiken wordt een oefening gevormd. De gymnaste probeert deze zo netjes mogelijk uit te voeren en zo goed mogelijk te presenteren. Hierbij komt veel coördinatie te pas. Dit is erg mooi om naar te kijken en leuk om te doen!
RG kan op recreatief- en wedstrijdniveau worden uitgevoerd. In de lessen wordt er gewerkt aan het aanleren van basiselementen en worden materiaaltechnieken aangeleerd. Het plezier in de sport staat hierbij voorop. Daarnaast besteden we aandacht aan lenigheid en kracht, waarbij we veelal gebruik maken van muziek.
Je bent welkom voor een proefles!

Vanwege vernieuwing van de website is dit aanbod niet up to date – ga naar het volledige lesrooster voor de juiste lestijden

WOENSDAG

CorpusHuis Corpus den Hoorn
16.00-17.00 meisjes 7-12jr R.G. Roosmarijn Piek
 17.00-18.00  meisjes 13+ R.G. Roosmarijn Piek

Geef een reactie