Turnhal

17 Januari 2017 tekening inrichting turnhal

De eerste tekeningen van de turnhal zijn bekend. Janssen Fritsen wordt de leverancier en heeft een opzet gemaakt.

Let op, er wordt nog over gesproken dus de tekeningen kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn

 


 

 

 

 

5 augustus 2016 Update Turnhal in Groningen

Informatieve bijeenkomst
Op 18 mei jl. was er een informatieve bijeenkomst over het te bouwen sportcentrum Europapark nabij de Euroborg. Circa 30 leden van de drie grote gymnastiekverenigingen, GVAV Rapiditas, GV Olympia en Kracht en Vriendschap Groningen zijn op deze bijeenkomst afgekomen

. Ook was er een afvaardiging van STUGG (studenten gymnastiekvereniging Groningen) en de KNGU. Namens de gemeente was Gerard Poiesz aanwezig.

Het Europapark omvat een grote sporthal, een permanent ingerichte turnhal en verschillende kleinere zalen. De gemeente werkt in dit project nauw samen met het Noorderpoort en de drie genoemde gymnastiekverenigingen.
De architect, Manfred Wansink van Venhoeven, heeft ons bijgepraat over het sportcentrum en er was voldoende tijd om vragen te stellen. Een aantal suggesties wordt meegenomen, want het definitieve ontwerp is nog niet gereed. In september is de presentatie van het definitieve ontwerp van het sportcentrum Europapark.
Alles loopt nog volgens planning en dat betekent dat de oplevering in september 2018 zal zijn.

Inrichting turnhal
De afgelopen tijd is er intensief contact geweest tussen een afgevaardigde van de werkgroep technische zaken (waarin alle drie verenigingen vertegenwoordigd zijn door trainers), de gemeente, de KNGU en de leverancier van de toestellen Jansen en Fritsen. Het doel hiervan is om tot een zo optimaal ingerichte turnhal te komen. Deze overleggen waren zeer constructief en hebben geleid tot subtiele aanpassingen waarbij de ruimte nog efficiënter wordt benut. De laatste voorstellen worden nog eenmaal getoetst en dan wordt de indeling van de turnhal definitief vastgesteld.

Samenwerking
Ondertussen is de samenwerking tussen de drie verenigingen een nieuwe fase ingegaan. We hebben de afgelopen tijd onderzocht wat de meest geschikte samenwerkingsvorm zou zijn. We zijn daarbij geadviseerd door de KNGU die voor ons verschillende scenario’s heeft uitgewerkt. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de oprichting van een gebruikersvereniging. Hieronder wordt kort samengevat wat dat inhoudt.
In de statuten van de gebruikersvereniging worden de leden geregeld; dat zijn de verenigingen die nu of in de toekomst gebruiken maken van de accommodatie. In eerste instantie zullen dat dus de drie Groningse verenigingen zijn. Verder wordt het stemrecht geregeld en de samenstelling van het bestuur. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een onafhankelijke voorzitter aangevuld met één bestuurslid van elke deelnemende vereniging. Bij de inrichting van een gebruikersvereniging kan men maatwerk realiseren ten aanzien van de wensen. Dat maakt deze samenwerkingsvorm heel geschikt voor ons doel. De lijnen zijn kort en de verenigingen blijven nauw betrokken.
Er komt een werkgroep die dit verder gaat uitwerken waarbij de KNGU een ondersteunende rol vervult. Uiteindelijk is voor de oprichting van de gebruikersvereniging de goedkeuring nodig van de ledenvergadering van de drie verenigingen. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Vrijwilligers
Inmiddels hebben we een aardige groep vrijwilligers, maar nog niet voldoende. We zoeken nog mensen die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van o.a. organisatie, financiën, sponsoring, PR en communicatie. Je kunt je interesse kenbaar maken via bestuur@kvgroningen.nl.

Peter Koopmans

………………………………………………………………………………………………………………………………..

20 mei 2016 presentatie turnhal online

De presentatie van de turnhal kan je hier bekijken – inclusief foto;s/ tekeningen van de turnhal

……………………………………………………………………………………………………………………………….

UITNODIGING PRESENTATIE EUROPAPARK   
Beste turnliefhebbers,

 

In december heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het te bouwen Europapark nabij de Euroborg. Dit sportcomplex omvat een grote sporthal, een permanent ingerichte turnhal en verschillende kleinere zalen. De gemeente werkt in dit project nauw samen met het Noorderpoort en de drie grote gymnastiekverenigingen, GVAV Rapiditas, GV Olympia en Kracht en Vriendschap Groningen. Wij als gymnastiekverenigingen hebben de krachten gebundeld in een stuurgroep en komen maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. Nu de plannen definitief zijn, leek het ons een geschikt moment om u bij te praten over de plannen. Graag nodigen wij daarom alle leden en ouders van leden uit voor een informatieve bijeenkomst:

 

Datum:           18 mei 2016

Tijd:                19.30 uur – 21.30 uur

Locatie:           Kardinge

Kardingerplein 1

 

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig. In de eerste plaats willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in het gehele proces. Daartoe geven de architect, een afgevaardigde van de gemeente Groningen en de stuurgroep middels een presentatie een toelichting op dit omvangrijke project. Zoals u in diverse media hebt kunnen lezen, zal het Europapark opgeleverd worden in september 2018. Ons gaat het vooral om de geïntegreerde turnhal, maar we zullen u ook een inkijk geven in het grotere geheel.

Ten tweede willen we u als leden en ouders van leden meer betrekken bij de verschillende fasen in het project. Zo zoeken we mensen die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van o.a. organisatie, financiën, sponsoring, PR en communicatie.

Op de websites van de drie verenigingen zal binnenkort uitgebreidere informatie verschijnen. Als u van plan bent te komen, geef dit dan op bij uw eigen bestuur door middel van een mail (zie onderstaande emailadressen). Wij verwelkomen u graag op 18 mei!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitters van GVAV Rapiditas, GV Olympia en KV Groningen,

 

Hesselien Nauta (secretaris@gvavgymnastiek.nl)
Voorzitter GVAV Rapiditas Gymnastiek,

Marjon Setz (turnen@gv-olympia.org)
Voorzitter GV Olympia Groningen,

Peter Koopmans (bestuur@kvgroningen.nl)

Voorzitter Kracht en Vriendschap Groningen

………………………………………………………………………………………………………………….3-12-2015 kort verslag raadsvergadering over onder andere turnhal: Kort verslag van de raadsvergadering van onze voorzitter Peter Koopmans. De turnhal gaat er komen!

Gister was de grote dag. De demonstratie in het stadhuis was een groot succes! Langs deze weg wil ik iedereen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk bedanken.
Een aantal is ook nog bij de raadscommissie vergadering geweest. Onze acties (demo, brief en inspreken) werden erg gewaardeerd door de commissieleden. We kunnen de conclusie trekken dat het Europapark inclusief turnhal er gaat komen. Uiteraard leefden er nog de nodige vragen bij de fracties maar die werden door de wethouder helder en daadkrachtig beantwoord. Het liep eigenlijk geheel volgens plan. Na afloop heb ik nog even gesproken met een paar mensen van de gemeente en die feliciteerden elkaar al en ons. Dus het zit wel goed en de turnhal gaat er komen!
Hieronder enkele foto’s van de demonstratie, daaronder een krantenartikel in het Dagblad van het Noorden, met een leuk filmpje!2-12-2015 We staan in de krant: turndemo in stadhuis
Een leuk artikel over ons optreden vanmiddag in het stadhuis, met filmpje van onze stoere mannen op het eind!

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/salto-s-en-schroeven-in-stadhuis-13371273.html


26-11-2015 Nieuws over de turnhal! 

Nieuws over de turnhal! Na jaren (heel veel jaren) onderzoek, samenwerkingen, onderhandelingen lijkt het er echt van te komen! We moeten nog wel even geduld opbrengen…

(sorry wat ik ook probeer ik krijg de afbeelding er niet recht in, dan maar even je laptop/ tablet of telefoon op de kop houden)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Er wordt nu ook door anderen gesproken over de turnhal. Zelfs Gerard Kemkers vindt het dat Groningen niet zonder turnhal kan.

artikel Dagblad van het Noorden 8 juni 2015
Artikel RTV Noord 9 juni 2015 

……………………………………………………………………………………………………………………………….
We zijn er al jaren mee bezig, maar nu lijkt het er dan echt van te komen: er komt een turnhal in Groningen! De lokale overheid heeft zich er de afgelopen maanden flink over gebogen, maar nu de eerste berichtgevingen ook naar buiten treden durven we inmiddels al een klein beetje te juichen.

Op deze pagina houden we jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen:

Geef een reactie